Kategorie

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO asyNET
z dnia 01.10.2013

1.Postanowienia ogólne

1.1 Właścicielem i Administratorem Sklepu Internetowego jest:

asyNET Przemysław Pukacz
ul. Żytnia 1
97-500 Radomsko
NIP: 772-216-38-21
REGON: 100878751

Adres e-mail: sklep@asynet.pl
Numer telefonu komórkowego: 606 384 362
Numer telefonu stacjonarnego: 44/ 741 12 13

Biuro obsługi klienta pracuje:
Poniedziałek - Piątek 8:30 - 16:00

Zwanej dalej jako „usługodawca”.

1.2 Sklep Internetowy asyNET dostępny jest pod adresem http://www.sklep.asynet.pl
1.3 Niniejszy regulamin określa:

a) warunki korzystania z serwisu;
b) zasady przyjmowania zleceń;
c) zasady dotyczące zarządzaniem danymi klienta;
d) warunki reklamacji;
e) warunki przyjmowania plików do druku;
f) odpowiedzialność asyNET;
g) warunki zwrotów

 

2. Warunki korzystania z serwisu

2.1 Korzystanie ze Sklepu Internetowego asyNET (zwanego dalej jako „Sklepem”) oznacza, że akceptują państwo niniejszy regulamin i zasady w nim zawarte i jednocześnie ustawę o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.

2.2 Z serwisu mogą korzystać wyłącznie osoby posiadające konto w Sklepie Internetowym asyNET.

2.3 Aby utworzyć konto w sklepie ne należy wypełnić formularz rejestracyjny.

2.4 Konto danego klienta w sklepie może zostać zlikwidowane przez administratora w przypadku nie przestrzegania regulaminu lub w przypadku zakończenia współpracy z danym klientem.

2.5 Sklep Internetowy asyNET zastrzega sobie prawo do przechowywania danych dotyczących klienta (dane wprowadzone przy tworzeniu konta) oraz wszystkich danych dotyczących zleceń klienta, którego konto zostało usunięte.

2.6 Dane wprowadzone przez klienta przy tworzeniu konta w sklepie można zmieniać w panelu klienta.

3.Zamówienia

3.1 Zamówień mogą dokonywać jedynie klienci posiadający konto w sklepie. Wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia jest równoznaczne z zamówieniem usługi. Czas realizacji usługi jest liczony od momentu otrzymania wpłaty na konto firmowe sklepu. Proces realizacji może być rozpoczęty po spełnieniu następujących warunków:
- należy wybrać towar i wypełnić wymagane pola na karcie produktu i dodać go do koszyka;
- potwierdzić zamówienie
- dokonać płatności;

3.2 Terminy przyjmowania zleceń .
Zamówienia w sklepie można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

3.3 Warunki realizacji zamówienia
Zlecenia standardowe są realizowane w terminie od 1 do 14 dni roboczych plus czas na dostawę towaru wynoszący średnio 1-2 dni robocze. Sklep zastrzega sobie możliwość wydłużenia czasu realizacji.

3.4 Termin realizacji każdego zlecenia jest liczony od momentu otrzymania wpłaty na konto firmowe, dokonanej przez zamawiającego.

3.5 Zamówienia:
- nieopłacone,
- nieprzekazane do realizacji,
- odrzucone i nie wznowione
starsze niż 30 dni będą automatycznie usuwane.

4. Reklamacje

4.1 Reklamację może złożyć każdy klient za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres: sklep@asynet.pl

4.2 Warunki zgłoszenia reklamacji

4.2.1 Zgłaszając reklamację klient winien jest zawsze posługiwać się e-mailem, podanym przy rejestracji w sklepie oraz numerem zlecenia, które chce zareklamować.

4.2.2 Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności.

4.2.3 Każda reklamacja zgłoszona przez klienta i spełniająca powyższe warunki będzie rozpatrywana indywidualnie.

4.2.4 Terminy zgłoszenia reklamacji
Reklamacje można złożyć do 14 dni od momentu dostawy. Po tym czasie reklamacja danej usługi nie będzie rozpatrywana.

4.2.5 Zgłoszenia reklamacji przyjmowane są w dni robocze do godz. 16:00.

4.2.6 Reklamacje bez względu na rodzaj zgłoszenia będą rozpatrywane w ciągu 48h licząc od momentu zgłoszenia.

4.3 Warunki składania reklamacji na przesyłki

4.3.1 Widoczne uszkodzenie lub częściowa utrata towaru

- Zastrzeżenie należy odnotować na dokumencie przewozowym natychmiast po otrzymaniu towaru oraz sporządzić protokół szkodowy w obecności przewoźnika. Zgłoszenia reklamacyjne należy zgłaszać pisemnie w ciągu 5 dni od dnia przyjęcia przesyłki. W przypadku uszkodzenia przesyłki, Odbiorca zobowiązany jest do jej pozostawienia do dyspozycji sklepu do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego.

- Reklamacja wniesiona po upływie 7 dni od daty przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń, powoduje wygaśnięcie roszczeń.

- Za uszkodzenia towaru w trakcie transportu odpowiada firma kurierska, a nie Sklep Internetowy asyNET

 

5. Materiały do druku

5.1 Sklep nie odpowiada za treści zawarte w pracach przesłanych przez klienta. Jeśli materiały zawierają treści niezgodne z prawem, sklep może odmówić drukowania takich materiałów.

5.2 Sklep nie dokonuje korekty (treści) w materiałach przesłanych przez klienta.

5.3 Materiały przesłane do druku powinny być przygotowane według specyfikacji. Sklep NIE PONOSI odpowiedzialności za źle przygotowane lub niezgodne ze specyfikacją materiały oraz wynikające z tego tytułu błędy w druku.

5.4 Wszystkie dokonywane przez Skep korekty prac są przesyłane do klienta celem akceptacji. Czas realizacji pracy w takim przypadku liczony jest od momentu otrzymania od klienta akceptacji.

6. Zakres odpowiedzialności serwisu

6.1 Sklep nie ponosi odpowiedzialności za:
a) Wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem treści;
b) Wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem technicznym. W których nie były dokonywane korekty przez Sklep;
c) Wydruk prac zaakceptowanych przez klienta a zawierających błędy techniczne lub treściowe;
d) Opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez klienta;
e) Za terminowość przekazywania środków pomiędzy bankiem klienta a bankiem sklepu.
f) Reklamacje dotyczące jakości przesyłek kurierskich będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po przedstawieniu dokumentów dotyczących szkody (patrz pkt. 4.3 regulaminu)

7. Własność intelektualna.

Zawartość strony internetowej sklep.asynet.pl jest chroniona przez polskie prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej. Prawa do sklepu oraz treści w nim zawartych należą do firmy asyNET Przemysław Pukacz.
Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony sklep.asynet.pl bez zgody właściciela jest zabronione.

 

8. ZWROTY

Zwrotu towarów można dokonać w ciągu 14 dni od dnia  doręczenia towaru, ze  zwrotu wyłączone są produkty wykonane na indywidualne zamówienie lub personalizowane.

Zwrot proszę kierować na adres :

 asyNET Przemysław Pukacz
ul. Żytnia 1
97-500 Radomsko

Koszty zwrotu towaru ponosi kupujący